Vakanties en Vrije dagen

Het ministerie geeft jaarlijks adviezen voor de spreiding van de vakanties. De Provincie Noord Brabant geeft ook een advies. Dit advies wijkt soms af van het advies van het ministerie. Het is altijd van belang dat ouders op school zelf controleren wanneer een vakantie gepland is. De scholen van de stichting Tangent zullen het provinciaal advies altijd volgen. In de schoolgids en de schoolkalender worden jaarlijks de vakanties en vrije dagen vermeld. Dit rooster is altijd besproken met de medezeggenschapsraad van de school. 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

 
Herfstvakantie           16-10- 2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie            25-12-2017 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie      12-2-2018 t/m 16-2-2018
Meivakantie               23-4-2018 t/m 4-5-2018
Hemelvaart               10-5-2018 en 11-5-2018
Zomervakantie          9-7-2018 t/m 17-8-2018
 

Vrije dagen / studiemomenten

studiedag Tangent (do)          05-10-2017
groep 8 vrij ivm kamp (vrij)   26-10-2017
studiemiddag (ma)                06-11-2017 alle kinderen middag vrij
studieochtend (woe)              06-12-2017 alle kinderen woensdag vrij
vrij-middag voor kerst           22-12-2017 alle kinderen middag vrij
studiemiddag (di)                  23-01-2018 alle kinderen middag vrij
vrij-middag voor carnaval      09-02-1018 alle kinderen vrij
studiemiddag (do)                15-03-2018 alle kinderen middag vrij
goede vrijdag                       30-03-2018 alle kinderen middag vrij
congres jonge kind               11-04-2018 groepen 1-2 vrij
vrij-middag voor vakantie     20-04-2018 alle kinderen middag vrij
tweede paasdag                   02-04-2018 alle kinderen vrij
tweede pinksterdag              21-05-2018 alle kinderen vrij
studiemiddag (ma)               02-07-2018 alle kinderen middag vrij
vrij-middag voor zomer        06-07-2018 alle kinderen middag vrij start zomervakantie
 
 

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

RaadvanKinderen_lo_0062 IMG_4102
IMG_4123 DSC_0109