Onze school is een Tangent school
Onze school vindt het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met andere scholen uit de regio maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent. Tangent is een stichting van basisscholen en peuterspeelzalen die de ontwikkeling van jonge kinderen wil bevorderen. 

Stichting Tangent 
J. Asselbergsweg 80
5026RR Tilburg 013-5229250 info@tangent.nl    Klik hier voor de website van Stichting Tangent. Tangent vindt de volgende kenmerken daarvoor belangrijk:

Diversiteit

Tangent is een afspiegeling van de samenleving, waarin mensen die verschillen in levensovertuiging, herkomst, aanleg en omstandigheden met elkaar samenwerken. Die verschillen respecteren we en we benutten juist deze diversiteit om optimale ontplooiing van kinderen en medewerkers te bereiken.

Lerend en uitdagend

Leren kan op vele manieren plaatsvinden. Tangent biedt ruimte aan diverse onderwijsconcepten en biedt een leeromgeving die voor kinderen met verschillende leerstijlen en leervragen uitdagend en betekenisvol is.

Professionaliteit

Tangent is een professionele, lerende organisatie. In alle aspecten van het werk is professioneel handelen het uitgangspunt. De medewerkers van Tangent werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door o.a. scholing, zelfreflectie en collegiale samenwerking. Kwaliteitszorg is daarbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheid

Tangent hecht grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Dit laten zij op alle vlakken zien: het geven van goed onderwijs, het opbouwen van eigen expertise, het goed onderbouwd nemen van besluiten.

Scholen centraal

Binnen Tangent staan de scholen centraal. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van het onderwijsproduct. De scholen van Tangent zijn pro-actief en extern gericht. Het tot stand brengen van een keur aan dwarsverbanden bij de ontwikkeling en uitvoering van maatwerk in het onderwijs is daarbij een vanzelfsprekend en natuurlijk proces.

Kwaliteit

Tangent ontleent haar bestaansrecht aan de vragen die de pluriforme maatschappij stelt. Samenwerking met externe organisaties is daarom van grote waarde. De stichting legt verantwoording af voor de geleverde kwaliteit. De kwaliteit van het werk wordt door een continu proces van meten, evalueren en verbeteren gewaarborgd. Het beleid van de Stichting wordt weergegeven in het Strategisch Beleidsplan. Dit plan vormt de leidraad voor de ontwikkelingen van de Stichting op de korte termijn. Van dit Strategisch Beleidsplan is een speciale ouderbrochure beschikbaar. Klik hier om deze brochure te downloaden. Namen en functies van leden van het bestuur, de algemene directie, het overzicht van de tot "Tangent" behorende scholen en het postadres van het schoolbestuur, treft u aan in deel 2 van de schoolgids.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Tangent; www.tangent.nl

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

RaadvanKinderen_lo_0060 DSC_1418
DSC_1354 DSCF4434