PROTOCOLLEN en AFSPRAKEN

 Onze school is een gemeenschap waarin we trachten te waarborgen dat kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Hiertoe zijn ook een aantal afspraken, regels en protocollen ontwikkeld. Ook treft u hier enkele belangrijke formulieren aan die door de school gebruikt worden. 

Protocollen

Een goede schoolorganisatie, afspraken binnen de stichting Tangent, maar ook wettelijke bepalingen zorgen ervoor dat we ook protocollen en regels hebben opgesteld.Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste protocollen en regels:
Pestprotocol
Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Tangent
Protocol dyslexie 2011
- Protocol verandering samenstelling van groepen
Protocol handelingsplan en leerlingplan
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Protocol onderwijs-leerlingenzorg extern in schooltijd Tangent 2011
Protocol Schorsing en Verwijdering van leerlingen
- Interne klachtenregeling van de stichting Tangent
Internet en e-mailprotocol leerlingen Tangent 2011 
- beleidsplan sociale veiligheid
Verkeersprotocol St Caecilia september 2016.pdf
- procedure aanmelding en inschrijving
- procedure aanmelding en inschrijving bij verhuizing
-notitie gescheiden ouders

Afspraken

Veel algemene afspraken staan vermeld in de schoolgids. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een uitnodiging van de groepsleerkrachten om kennis te komen maken. Op een speciale informatieavond zal de groepsleerkracht u dan op ook de hoogte brengen van de meer specifieke afspraken die er zijn voor de afzonderlijke leerjaren. Deze afspraken staan ook vermeld in een informatieboekje die dan uitgereikt worden. Ouders die verhinderd zijn ontvangen het boekje later per mail, zodat iedereen goed op de hoogte is.
professionaliseringsplan

Info

 Info klachtenregeling   Info Vrijvraagregels                                    Brochure Veilig vervoer van kinderen in de auto ( of bij ouders)

Oudertevredenheidspeiling

Iedere twee jaar  wordt zowel bij de leerlingen, ouders als leerkrachten een tevredenheidspeiling gehouden.
 Het verslag van de tevredenheidspeiling van de leerlingen en de ouders kunt u hier downloaden.
- verslag oudertevredenheidspeiling 2015 
- verslag leerlingtevredenheidspeiling 2015

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

DSC_1999 Rijksmuseum_1
20160920_134215 foto_9