Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht. Doelstelling van de wet is dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs dat past bij elk kind. Is de zorg die een leerling vraagt, niet mogelijk op een bij het bestuur aangesloten school dan wordt samen met ouders een geschikte school of instelling gezocht. Wat is Passend onderwijs?

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leerkracht neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo kunnen we een beroep doen in onze school op een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. 

Wat kan de school bieden?

Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen in 2015 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel  van de school  kunt inzien door te klikken op deze link.
ondersteuningsplan St. Caecilia

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen u naar de schoolgids van de school.

 

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

IMG-20161006-WA0006 IMAG1330
IMAG1325 IMG_5677