Onderwijsinspectie

In juli 2016 heeft weer een inspectiebezoek plaats gevonden in het kader van het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

De inspecteurs waren vol lof over de vorderingen die op school gemaakt zijn en de kwaliteit van het onderwijs op school. Zoals verwacht had de inspectie ook wel wat aandachtspunten. Immers het onderwijs en de maatschappij zijn voortdurend in beweging, dus dat wordt ook van scholen verwacht. Van het bezoek is een officieel verslag gemaakt. Dit verslag is eerst voorgelegd aan de school en na overleg op de site van de inspectie geplaatst.

We zijn trots op het verslag van de inspectie. Met name de resultaten en het sociale klimaat werden als heel positief gewaardeerd. Dit gold niet alleen voor de inspectie, maar bleek ook uit gesprekken met de leerlingen en de ouders. 

We zijn blij dat de inspectie geconstateerd heeft dat op school hard en goed gewerkt wordt. We ervaren dit als een erkenning van de kwaliteit van onze school.

Wilt u het rapport van de onderwijsinspectie bekijken of downloaden? Klikt u dan hier

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

DSC_1355 20160913_092859
20160916_090538 RaadvanKinderen_lo_0059