Verkeerswerkgroep


Op onze school is een verkeerswerkgroep actief. Naast het organiseren of aansturen van de activiteiten van het jaarprogramma organiseert de commissie een tweetal verkeersweken. Het organiseren van het brigadieren is een belangrijke taak van deze commissie. Er is bij de school 1 brigadierspost.
Op de Enschotsebaan (bij de school) wordt door 3 kinderen uit de groepen 8 en een ouder gebrigadierd.
Het kost jaarlijks veel moeite om het rooster rond te maken. Dit lukt dan ook niet altijd. Het brigadierrooster wordt verspreid en de dagen dat geen brigadiers beschikbaar zijn staan hierin vermeld.  Nieuwe brigadiers zijn dus meer dan welkom. Dankzij de medewerking van de kinderen en veel ouders lukt het om een grote bijdrage te leveren aan de veiligheid van de kinderen.

BVL school

Onze school is sinds 2000 een BVL school. Wat houdt dit in? De provincie Noord-Brabant heeft het Brabants Veiligheids Label ingevoerd om scholen te ondersteunen bij het streven naar een verkeersveilige omgeving en verkeersveilige school. Gezien het belang dat de school hecht aan verkeersveiligheid heeft de school , als een van de eerste scholen in Noord Brabant, het BVL certificaat gehaald. Bij de ingang van de school treft u het bord dat we BVL zijn aan. Naast de gewone verkeerslessen wordt door de verkeerscommissie veel aandacht gegeven aan het thema verkeersveiligheid. De verkeerscommissie organiseert het brigadieren en speciale verkeersweken. Ook de deelname aan het ANWB programma Streetwise wordt door de verkeerswerkgroep gecoördineerd.

Wettelijke regels die van toepassing zijn op leerlingenvervoer, zoals omschreven in de weg- en
verkeerswet, de Wet Personenvervoer en de Regeling Zitplaatsverdeling Bussen en Auto’s (ingegaan op 1 september 2002 en de nieuwe Nederlandse regels voor veilig vervoer van kinderen in de auto per 1 maart 2006) vinden hun weerslag in een verkeersprotocol. Deze is te vinden onder het kopje school/ protocollen en afspraken.

Wilt u meer weten over het Brabantsverkeerveiligheidslabel kunt u terecht op http://www.bvlbrabant.nl/site/over/  

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE
26 december  -   Tweede Kerstdag

Uit het fotoboek

IMG_3746 IMG_4004
DSCF5428 foto_12