Regelgeving m.b.t eenmalige incasso


Met ingang van 1 februari 2014 wordt het betalingsverkeer per automatische incasso op de Europese leest geschoeid. Bij het betalen van de ouderbijdrage krijgt u hiermee te maken. 
Voor de ouderbijdrage is aan u een machtiging gevraagd. In oktober – november wordt het geld afgeschreven. Na de algemene ledenvergadering en de goedkeuring van de begroting door de MR zal in de Nieuwsbrief de incasso worden aangekondigd.

Oude machtigingsformulieren (van voor 1-2-2014) blijven geldig. Nieuwe machtigingsformulieren moeten voldoen aan de nieuwe eisen. 
De bestaande incasso's zijn door de bank omgezet naar nieuwe euro-incasso's.
Voor nieuwe machtigingen geldt dat u op het contact met de ouderraad:
- uw IBAN-bankrekeningnummer in moet vullen, waarvan de ouderbijdrage mag worden afgeschreven; 
Een euro incasso kenmerkt zich door een machtigingskenmerk en het incassant-ID nr. ( uniek herkenningsnummer euroincasso van de rekening)
De volgende gegevens worden bij de afschrijving door ons vermeld:
a. Machtigingskenmerk: ouderbijdrage<nummer>Caecilia (zie toelichting)
b. Incassant-ID nr.: NL89222180505630006
c. IBAN bankrekeningnummer rekening waarvan geïncasseerd wordt: NL77 Rabo 0162307314

De incasso wordt per gezin per jaar geïnd van uw bankrekening.
Elke incasso kent zijn eigen machtigingskenmerk. Bijvoorbeeld ouderbijdrage 00131 caecilia of ouderbijdrage 00257 caecilia.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE
26 december  -   Tweede Kerstdag

Uit het fotoboek

DSC_1974 20161006_111622
DSC_1338 IMG_5622