Medezeggenschapsraad school


Elke basisschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De taak van de medezeggenschapsraad is om samen met de directie nieuw beleid en nieuwe afspraken in de school te bespreken. 
Over een aantal zaken moet de medezeggenschapsraad advies uitbrengen of zelfs instemmen voordat de school ze kan uitvoeren. De medezeggenschapsraad heeft dus niet alleen de taak om mee te praten en adviezen te geven maar ook de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan.

Bs. St. Caecilia heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR) met zeven leden; drie leerkrachten en vier ouders. De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders, de personeelsgeleding het team van leerkrachten. De MR heeft over alle beleidsonderdelen van de school inspraakrecht of adviesrecht. Soms is dat met de gehele MR, soms alleen één van de geledingen. Dit is allemaal vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap.

Samengevat voelen wij ons verantwoordelijk voor allerlei zaken die van belang zijn voor onze kinderen, ouders, leerkrachten en de school als geheel. Wij willen graag een modern meedenkende groep zijn, die werkelijk waarde toevoegt aan de kwaliteit van onze school. 
Al voordat we iets vragen, laat ons weten wat er speelt, denk mee! Wij zullen er voor zorgen dat er serieus naar wordt gekeken en terugkoppelen wat ermee is gebeurd.

De vergaderingen zijn in principe openbaar, u bent altijd welkom tijdens een van onze vergaderingen. Deze vinden altijd plaats om 19.30 uur (zie vergaderdata). Wel vragen we u zich vooraf te melden bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

De leden van de MR zijn: 
Bjorn Hendriks (voorzitter), Elria Cordewener (secretaris) Suzan Hakkenbroek (lid mr) en Jan-Hein Kremers (lid mr) vormen de oudergeleding en Esther Delaere, Mariëlle Haans en Kim Gloudemans zijn vertegenwoordigers namens het team.

Contact met de medezeggenschapsraad.
De MR heeft een eigen e-mailadres op school. U kunt dus per mail reageren naar de MR. Het e-mailadres van de MR is mr@bs-caecilia.nl.

De MR werkt volgens het MR-reglement van de Stichting Tangent. 
Wilt u het MR-reglement van de school bekijken en downloaden? Klikt u dan hier.

Medezeggenschapsraad Tangent
Elk schoolbestuur heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de scholen. Uit de MR leden van de scholen worden deze vertegenwoordigers geselecteerd.

De taak van de GMR is om samen met het College van Bestuur van Tangent nieuw beleid en nieuwe afspraken voor de stichting te bespreken. Over een aantal zaken moet de GMR advies uitbrengen of zelfs instemmen voordat Tangent ze kan uitvoeren. 
De GMR werkt volgens het GMR-reglement van de Stichting Tangent. 
Wilt u het GMR-reglement van de school bekijken en downloaden? Klikt u dan hier

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE
26 december  -   Tweede Kerstdag

Uit het fotoboek

DSCF5520 DSC_2017
RaadvanKinderen_lo_0041 IMAG1336