Ouders op onze school


Vanzelfsprekend hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Ouders worden actief betrokken bij het onderwijs en de school. Betrokken ouders en een goede samenwerking tussen ouders en school bevorderen in hoge mate de ontwikkeling van kinderen.
Veelvuldig is er contact met ouders over de vorderingen van de kinderen. Ouders ontvangen rapporten en zijn er regelmatig oudergesprekken.

Algemene informatie

Algemene informatie ontvangen ouders door de schoolgids, de jaarkalender en de nieuwsbrief. Het is van belang dat ouders zich abonneren op de nieuwsbrief ( zie elders op de site).

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vormt een belangrijk inspraakorgaan voor de ouders. Op de volgende pagina kunt u meer lezen over het werk van de medezeggenschapsraad.

Ouderraad

De ouderraad is actief en ondersteunt het team in commissies en bij allerlei activiteiten. Op een volgende pagina leest u meer over onze ouderraad. 
Daarnaast kunnen we op school rekenen op de steun van veel ouders. Er zijn ouders die het onderwijs ondersteunen als leesouder, klassenouder, hulp bij diverse lessen en computerlessen. Uiteraard rekenen we bij uitstapjes en excursies op medewerking van ouders bij het vervoer. Ouders dragen bij aan goed onderwijs op onze school en daar we blij mee en trots op.
De verkeerswerkgroep is daar een mooi voorbeeld van. Zij dragen bij aan een veilige school-thuis route en vormen daarmee een belangrijke schakel in onze school.

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

DSC_1986 20160916_090548
20160908_132613 DSCF4511