Staking 12 december

Vandaag, 5 december, is minister Slob niet over de brug gekomen. Dit betekent dat we 12 december zullen staken en zal de school die dag dus gesloten zijn. Alle onze ouders hebben hierover bericht ontvangen via de mail.

Het kabinet heeft weliswaar geld vrijgemaakt om werkdrukvermindering te realiseren, maar dit zal pas in 2020 effect krijgen. Ook voorgenomen aanpassingen, zodat onze salarissen gelijk worden getrokken met het voortgezet onderwijs, blijven achter. Dit alles leidt nog steeds tot de uitspraak: ”Het water staat ons tot de lippen”. “Er moet NU iets veranderen”.  Onze zorg is natuurlijk zeker ook gevoed door het feit dat er geen/nauwelijks invallers meer beschikbaar zijn. Dit verhóógt eerder nog de werkdruk, dan dat het deze verlaagt. Het risico dat we  kinderen niet meer kunnen opvangen en naar huis moeten sturen wordt steeds groter. Kwaliteit van het onderwijs wordt niet meer geborgd. 

Hoewel jullie als ouders juist degenen zijn die ons steunen, vinden we dat we toch een statement naar de politiek moeten maken zodat we ook in de toekomst goed onderwijs kunnen garanderen voor alle kinderen.

Media
  • staking.jpg

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

RaadvanKinderen_lo_0089 DSCF0507 (800x600)
IMG_4011 IMG_3683