TSO (Tussenschoolse opvang)
Sinds enkele jaren zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. In samenspraak met de medezeggenschapsraad van de school is hiertoe een overeenkomst gesloten met De Kleine Wereld.
In overleg met de school is  een huishoudelijk reglement voor de opvang opgesteld. Ieder jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en besproken met directie en medezeggenschapsraad. Ook ouders worden betrokken bij de evaluatie.

Tussenschoolse opvang bij de Speelwereld kent twee vormen.
1. Structurele opvang
Wekelijks worden uw kinderen opgevangen op school. U sluit hiervoor een contract voor een heel schooljaar. De prijs per leerling per dag bedraagt  € 2,60. 

2. Incidentele opvang 
Ruim tevoren ( bij voorkeur een week) meldt u het overblijven bij de coördinator, telefonisch (013 2119061) of via de mail tsocaecilia@dekleinewereld.org. De kosten voor deze vorm van opvang bedragen € 2.85 per leerling per keer. Voor uitvoerige informatie kunt u terecht bij de coördinator van de TSO Lobke van Rijsewijk.

BSO (Naschoolse opvang)
Ook de naschoolse opvang wordt verzorgd door De Speelwereld (een onderdeel van de Kleine Wereld). De Speelwereld is gevestigd op de eerste verdieping in ons gebouw. 
De opvang valt geheel onder de wet kinderopvang. Voor tarieven, subsidies e.d. verwijzen we u door naar de coördinator Lobke van Rijsewijk of de vestigingsmanager Lobke Schoonus.

VSO
(Voorschoolse opvang)
De Speelwereld biedt de mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Indien u daar belangstelling voor heeft  vragen wij u contact op te nemen met de coördinator. 

contactgegevens
Vestigingsmanager: Lobke Schoonus
Locatieleidster: Lobke van Rijsewijk
013-2119061 (keuze menu 7)
www.dekleinewereld.org 

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE

Uit het fotoboek

RaadvanKinderen_lo_0104 IMG-20161006-WA0011
DSC_1427 DSC_1369